Norsk Bichon Frisé Klubb

Velkommen til offisielt nettsted for NBFK

NBFK er en landsdekkende raseklubb tilknyttet Norsk Kennel Klubb (NKK) og forvalter av Bichon Frisé rasen i Norge.

Norsk Bichon Frisé Klubb ble etablert 29. desember 2007.

Varsel om årsmøte for Norsk Bichon Frisé Klubb 2020

 

 

 

Det inviteres med dette til årsmøte i Norsk Bichon Frisé Klubb lørdag den 29.02.2020.

 

Møtet vil finne sted i Drammens området. Vi kommer tilbake med lokalet og klokkeslett.

 

 

 

Det skal foretas valg på styre:

 

Leder, nestleder, 2 styremedlemmer,1 varamedlem, 1 medlem i valgkomite, 1 vara valgkomite, revisor og vararevisor.

 

 

 

Forslag på kandidater sendes til:

 

Anne-Berit Wenger Flo, Haneborgveien 38, 1470 Lørenskog

 

Forslag på kandidater må være Anne Berit Wenger Flo i hende senest 5 uker før årsmøtet avholdes.

 

 

 

Kandidatene som foreslås må være forespurt og sagt seg villig til å påta seg vervet.

 

 

 

Forslag på saker til årsmøtet sendes til klubbens e-post adresse:

 

norskbichonfriseklubb@gmail.com

 

 

 

Forslag på saker må sendes på e-post seneste 5 uker før møtet avholdes.

 

 

 

For styret i Norsk Bichon Frisé Klubb

 

Jorid Vea Isdahl

 

Leder

08.12.2019

Instagram

Ønsker du å dele bildene dine bruk emneknaggen #norskbichonfriseklubb

Norskbichonfriseklubb på Instagram

77489

Klippeliste

Trenger du hjelp med klipp og stell, følg linken til klippelistenNORSK BICHON FRISÉ KLUBB

  • Jorid Vea Isdahl
  • Kvalvikveien 28
  • NO-5515 Haugesund

 

47/  916 12 512 - 452 68 779