NBFK's retningslinjer avl

Gjelder alle avlsdyr

 • Alle avlsdyr skal være øyelyst  og øyelysingen skal ikke være eldre enn 1 år.
 • Alle avlsdyr skal ha kjent kneleddstatus og attesten skal være utført etter at hunden har blitt 1 år gammel.  Ingen kombinasjoner kan overskride 1-0.  Link til vet.spesialister som har avtale med NKK for avlesing av PatellaLux og innlagt i NKK dogweb 
 • Vet.spesialister med avtale NKK
 • Innavlsprosenten bør ikke overskride 6,5%
 • Mer info om øyesykdommer finner du ..HER..

 

Tisper

 • Tisper skal ikke pares før de er 20 mnd. 
 • Ingen tisper skal føde valper etter at de har blitt 7 år gml.
 • Anbefalt valpekull er maks 4.  Dispensasjon for det 5. kull kan innvilges mot dokumentasjon fra veterinær.
 • Ingen tisper skal ha mer enn 2 keisersnitt
 • En tispe anbefales å ha 1 år mellom hvert kull.
 • En tispe kan ha 2 påfølgende kull, men skal da ha et opphold på 13 mnd 

Hannhunder

 • For hannhunder anbefaler vi å følge 5% regelen fra NKK i genetikk, avl og oppdrett.  5% regelen dvs. en hund skal ikke ha flere avkom enn 5% av registrerte valper i en 5 - års periode.  Eksempel: Hvis det registreres gjennomsnittlig 400 hunder av en rase pr. år, skal ingen hannhund være far til mer enn 100 avkom i landet/populasjonen.  Vi anbefaler at denne regelen overholdes.  Denne regelen er laget for å redusere innavlsgraden i populasjonen ved å hindre at mange er i for nær slekt.  Dersom få avkom etter en matador blir brukt videre i avl, vil matadorens innvirkning på fremtidige generasjoner bli mindre.  Den vil likevel være med på å påvirke avlsutvalget i rasen, da det blir færre avlshunder å velge mellom i neste generasjon.  Unngå matador avl.   Det er en av de viktigste redskapene i sunn hundeavl.

Sterk selektering av avlsdyr, på bakgrunn av mer eller mindre velbegrunnede strenge avlsregler, vil lett føre til at for få hunder blir brukt i avl.  En sterk seleksjon fører til redusert genetisk variasjon for rasen og vi får en genetisk "flaskehals"  Dette kan  medføre innavlsproblemer og økt forekomst av arvelige sykdommer/defekter.  Det er ikke ønskelig med en slik utvikling for rasen.

 

Din hannhund - en avlshund?

 • Hvis du har en hannhund som er sunn og frisk, samt en god representant for rasen, kan du vise han på 3 utstillinger og få han vurdert av forskjellige hundedommere.  Får du gode tilbakemeldinger fra forskjellige dommere, kan du øyelyse og undersøke han for kjent patella/kneledds status.  Tilfredsstiller han kravene kan du bruke hannhunden din i avl.

Det går mange gode "hjemmehunder" der ute, som kunne vært brukt i avl, slik at deres gener kommer til nytte.

 

Valper

 • Alle valper skal selges registrert i NKK,  ID-merket, vaksinert, helseattest og med NKK's kjøpekontrakt.

Instagram

Ønsker du å dele bildene dine bruk emneknaggen #norskbichonfriseklubb

Norskbichonfriseklubb på Instagram

77489

Klippeliste

Trenger du hjelp med klipp og stell, følg linken til klippelistenNORSK BICHON FRISÉ KLUBB

 • Jorid Vea Isdahl
 • Kvalvikveien 28
 • NO-5515 Haugesund

 

47/  916 12 512 - 452 68 779