omplassering

Av og til kan det av private grunner, bli nødvendig å finne nytt hjem til en liten Bichon Frisé venn.

Da kan du formidle opplysninger på denne siden. Det er eier som er ansvarlig for opplysningene.  Oppføringen er gratis. 

Send Email med info.