Klubbinfo. NBFK  2019


Jorid Vea Isdahl, Kvalvikveien 28, NO-5515 Haugesund   Mob.: +47/ 916 12 512 - 452 68 779

e-post: norskbichonfriseklubb@gmail.com

 

Kontonummer: 05395310463


77489NBFK Styre 2019

Leder Jorid Vea Isdahl

Nestleder Marianne Lindgren  Email

Sekretær Solveig Jentoft 

Styremedlem Roy Sundbye

Kasserer Kjetil Byberg - Moi

 

Varamedlem styre Jorunn K. Gjøen

Varamedlem styre Tone Gry Hasselberg

 

Revisor Veronica Dahle

Vara revisor Lars Jakob Jenssen

 

Valgkomité:

Anne-Berit Wenger Flo

Marie Hamre Lindgren

Steinar Torp

 

Vara valgkomité Aina Kinn Larsen

 

Bø i Telemark, 16.02.2019

andre verv

Valpeformidler /Webmaster

Marianne Lindgren 

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NORSK BICHON FRISÉ KLUBB takker Kristin Andersen, Lisbeth Eriksen, Elna Reinfjell, Gro Anita Pedersen og Laila Brekke for deres styrerverv gjennom 2018.