webpolicy

Sosiale medier og websider er en naturlig del av dagens kommunikasjon for organisasjoner, klubber og andre.  Det er viktig at alle er sitt ansvar bevisst og opptrer fornuftig overfor hverandre.  En kommer langt med vanlig god folkeskikk.  Digital kommunikasjon kan oppfattes sterkere og derav mer krenkende enn mellommenneskelig dialog.   Websider og sosiale medier er et sted hvor mange søker informasjon, f.eks.  i forbindelse med kjøp av valp.  Raseklubber og oppdrettere blir gjennom sin deltakelse i sosiale medier og private websider et ansikt utad for rasen, forhåpentligvis som en god representant.  Mange konflikter kan forhindres ved at hver og en opptrer med respekt og toleranse.