Nyheter2019

Nyheter2019 · 28. January 2019
-NKK's nye Utstillingsregler fra 01.01.2019. -Regelverk Nordiske Utstillinger. -NKK's etiske regelverk for hundevelferd på utstilling og i konkurranse.
Nyheter2019 · 13. January 2019
Elektroniske kritikker på utstilling. NKK-klubbene begynner nå med elektroniske